สิงหาคม 2551

คอลัมน์นี้ เป็นการสัมภาษณ์ ผู้ปลูกเลี้ยง ทั้งที่เพิ่งเริ่มต้น และปลูกเลี้ยงมานานแล้ว ทั้งที่เป็นนักสะสม และเป็นผู้ผลิตจำหน่าย และทั้งสองด้าน

เชิญชมและรับฟังได้เลยค่ะ

ท่านสามารถ โพสต์ข้อความของท่านได้ที่ comment ด้านล่้างนะคะ


www.mycacti.com

Saturday, August 9, 2008

คุณ อาร์ต นครสวรรค์

มารู้จักกับ คุณ อาร์ต นครสวรรค์
ผู้รับแรงบันดาลใจ จาก ภาพยนตร์เรื่อง "ฉลุย"


ติดต่อที่ คุณอาร์ต
คุณธานินทร์ นุทกิจ
45/1 ม. 4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

โทร 086 5903260, 056 345249Although Nicolas-Joseph Cugnot is often credited with building the first self-propelled mechanical vehicle or automobile in about 1769 by adapting an existing horse-drawn vehicle, this claim is disputed by some, who doubt Cugnot's three-wheeler ever ran or was stable. Others claim Ferdinand Verbiest, a member of a Jesuit mission in China, built the first steam-powered vehicle around 1672 which was of small scale and designed as a toy for the Chinese Emperor that was unable to carry a driver or a passenger, but quite possibly, was the first working steam-powered vehicle ('auto-mobile')[5][6]. What is not in doubt is that Richard Trevithick built and demonstrated his Puffing Devil road locomotive in 1801, believed by many to be the first demonstration of a steam-powered road vehicle although it was unable to maintain sufficient steam pressure for long periods, and would have been of little practical use.

In Russia in the 1780s Ivan Kulibin started working on a human-pedalled carriage with s steam engine. He finished working on it in 1791. Some of its features included a flywheel, brake, gear box, and bearing, which are also the features of a modern automobile. His design had three wheels. Unfortunately, like for many of his inventions, the government failed to see the potential market and it was not developed further.[7] [8] [9] [10] [11]

François Isaac de Rivaz, a Swiss inventor, designed the first internal combustion engine, in 1806, which was fueled by a mixture of hydrogen and oxygen and used it to develop the world's first vehicle, albeit rudimentary, to be powered by such an engine. The design was not very successful, as was the case with those of Samuel Brown, Samuel Morey, and Etienne Lenoir who each produced vehicles (adapted carriages, carts, or boats) powered by clumsy internal combustion engines.[12]

In November 1881 French inventor Gustave Trouvé demonstrated a working three-wheeled automobile that was powered by electricity. This was at the International Exhibition of Electricity in Paris.[13]

Although several other German engineers (including Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, and Siegfried Marcus) were working on the problem at about the same time, Karl Benz generally is acknowledged as the inventor of the modern automobile.[12]

An automobile powered by his own four-stroke cycle gasoline engine was built in Mannheim, Germany by Karl Benz in 1885 and granted a patent in January of the following year under the auspices of his major company, Benz & Cie., which was founded in 1883. It was an integral design, without the adaptation of other existing components and including several new technological elements to create a new concept. This is what made it worthy of a patent. He began to sell his production vehicles in 1888.

Karl Benz

A photograph of the original Benz Patent Motorwagon, first built in 1885 and awarded the patent for the concept

In 1879 Benz was granted a patent for his first engine, which had been designed in 1878. Many of his other inventions made the use of the internal combustion engine feasible for powering a vehicle.

His first Motorwagon was built in 1885 and he was awarded the patent for its invention as of his application on January 29, 1886. Benz began promotion of the vehicle on July 3, 1886 and approximately 25 Benz vehicles were sold between 1888 and 1893, when his first four-wheeler was introduced along with a model intended for affordability. They also were powered with four-stroke engines of his own design. Emile Roger of France, already producing Benz engines under license, now added the Benz automobile to his line of products. Because France was more open to the early automobiles, initially more were built and sold in France through Roger than Benz sold in Germany.

In 1896, Benz designed and patented the first internal-combustion flat engine, called a boxermotor in German. During the last years of the nineteenth century, Benz was the largest automobile company in the world with 572 units produced in 1899 and because of its size, Benz & Cie., became a joint-stock company.

Daimler and Maybach founded Daimler Motoren Gesellschaft (Daimler Motor Company, DMG) in Cannstatt in 1890 and under the brand name, Daimler, sold their first automobile in 1892, which was a horse-drawn stagecoach built by another manufacturer, that they retrofitted with an engine of their design. By 1895 about 30 vehicles had been built by Daimler and Maybach, either at the Daimler works or in the Hotel Hermann, where they set up shop after falling out with their backers. Benz and the Maybach and Daimler team seem to have been unaware of each other's early work. They never worked together because by the time of the merger of the two companies, Daimler and Maybach were no longer part of DMG.

Daimler died in 1900 and later that year, Maybach designed an engine named Daimler-Mercedes, that was placed in a specially-ordered model built to specifications set by Emil Jellinek. This was a production of a small number of vehicles for Jellinek to race and market in his country. Two years later, in 1902, a new model DMG automobile was produced and the model was named Mercedes after the Maybach engine which generated 35 hp. Maybach quit DMG shortly thereafter and opened a business of his own. Rights to the Daimler brand name were sold to other manufacturers.

Karl Benz proposed co-operation between DMG and Benz & Cie. when economic conditions began to deteriorate in Germany following the First World War, but the directors of DMG refused to consider it initially. Negotiations between the two companies resumed several years later when these conditions worsened and, in 1924 they signed an Agreement of Mutual Interest, valid until the year 2000. Both enterprises standardized design, production, purchasing, and sales and they advertised or marketed their automobile models jointly—although keeping their respective brands.

On June 28, 1926, Benz & Cie. and DMG finally merged as the Daimler-Benz company, baptizing all of its automobiles Mercedes Benz as a brand honoring the most important model of the DMG automobiles, the Maybach design later referred to as the 1902 Mercedes-35hp, along with the Benz name. Karl Benz remained a member of the board of directors of Daimler-Benz until his death in 1929 and at times, his two sons participated in the management of the company as well.

In 1890, Emile Levassor and Armand Peugeot of France began producing vehicles with Daimler engines and so laid the foundation of the automobile industry in France.

The first design for an American automobile with a gasoline internal combustion engine was drawn in 1877 by George Selden of Rochester, New York, who applied for a patent for an automobile in 1879, but the patent application expired because the vehicle was never built and proved to work (a requirement for a patent). After a delay of sixteen years and a series of attachments to his application, on November 5, 1895, Selden was granted a United States patent (U.S. Patent 549,160 ) for a two-stroke automobile engine, which hindered, more than encouraged, development of automobiles in the United States. His patent was challenged by Henry Ford and others, and overturned in 1911.

In Britain there had been several attempts to build steam cars with varying degrees of success with Thomas Rickett even attempting a production run in 1860.[14] Santler from Malvern is recognized by the Veteran Car Club of Great Britain as having made the first petrol-powered car in the country in 1894[15] followed by Frederick William Lanchester in 1895 but these were both one-offs.[15] The first production vehicles in Great Britain came from the Daimler Motor Company, a company founded by Harry J. Lawson in 1896 after purchasing the right to use the name of the engines. Lawson's company made its first automobiles in 1897 and they bore the name Daimler.[15]

In 1892, German engineer Rudolf Diesel was granted a patent for a "New Rational Combustion Engine". In 1897 he built the first Diesel Engine.[12] Steam-, electric-, and gasoline-powered vehicles competed for decades, with gasoline internal combustion engines achieving dominance in the 1910s.

Although various pistonless rotary engine designs have attempted to compete with the conventional piston and crankshaft design, only Mazda's version of the Wankel engine has had more than very limited success.

Production

Ransom E. Olds.

The large-scale, production-line manufacturing of affordable automobiles was debuted by Ransom Olds at his Oldsmobile factory in 1902. This concept was greatly expanded by Henry Ford, beginning in 1914.

As a result, Ford's cars came off the line in fifteen minute intervals, much faster than previous methods, increasing production by seven to one (requiring 12.5 man-hours before, 1 hour 33 minutes after), while using less manpower.[16] It was so successful, paint became a bottleneck. Only Japan black would dry fast enough, forcing the company to drop the variety of colors available before 1914, until fast-drying Duco lacquer was developed in 1926. This is the source of Ford's apocryphal remark, "any color as long as it's black".[16] In 1914, an assembly line worker could buy a Model T with four months' pay.[16]

Portrait of Henry Ford (ca. 1919)

Ford's complex safety procedures—especially assigning each worker to a specific location instead of allowing them to roam about—dramatically reduced the rate of injury. The combination of high wages and high efficiency is called "Fordism," and was copied by most major industries. The efficiency gains from the assembly line also coincided with the economic rise of the United States. The assembly line forced workers to work at a certain pace with very repetitive motions which led to more output per worker while other countries were using less productive methods.

In the automotive industry, its success was dominating, and quickly spread worldwide seeing the founding of Ford France and Ford Britain in 1911, Ford Denmark 1923, Ford Germany 1925; in 1921, Citroen was the first native European manufacturer to adopt the production method. Soon, companies had to have assembly lines, or risk going broke; by 1930, 250 companies which did not, had disappeared.[16]


No comments: